Tag: dấu hiệu động đực

Phối giống

Khi nào nên cho chó cái lấy giống để đậu thai hay nói cách khác là cho giao phối với chó đực để cho chó cái có chửa được? Bạn cần nghiên cứu và nắm rõ được cấc đặc điểm sinh lý ở chó cái để chọn thời điểm thích hợp nhất cho chó giao […]

Read more