PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

TRẠI CHÓ THIÊN PHÚC vận chuyển toàn quốc và miễn phí trong phạm vi 100km.

Phương thức giao dịch:

  • Khách hàng có thể đến tận trại để xem và mua vật nuôi.
  • Đối với các khách hàng ở xa thì:

        –  Khách hàng xem hình ảnh, video và thông tin cụ thể về sản phẩm bên trại cung cấp (Đảm bảo sản phẩm đúng hình).
        – Hai bên thỏa thuận giá hợp lý bên khách hàng sẽ chuyển cộc vào trại sau đó trại sẽ tiến hành vận chuyển và nhận số tiền còn lại.

Tagged ,